Obsah

Kontakty

ředitelka školy Mgr. Bc. Simona Salačová salacova@zslazne.cz
zástupkyně ředitele pro 1. st. Mgr. Daniela Sedláčková zastupce@zslazne.cz

zástupkyně ředitele pro 2. st.
výchovný poradce a metodik prevence

Mgr. Irena Vyhnisová
 

vyhnisova.i@zslazne.cz
 
     
sekretariát - účetní školy Ing. Lenka Michaleová sekretariat@zslazne.cz
sekretariát - mzdová účetní Eva Capoušková mzdy@zslazne.cz
     
metodik prevence Mgr. Pavlína Hejčlová hejclova.p@zslazne.cz
metodik ICT Mgr. Kateřina Panešová panesova.k@zslazne.cz
metodik ICT Mgr. Martin Votava votava.m@zslazne.cz
hlavní vychovatelka ŠD Bc. Kateřina Fryčová

frycova.k@zslazne.cz

školní jídelna Vladimíra Klementová jidelna@zslazne.cz

 

Adresa

Základní škola Teplice
U Nových lázní 1102/4
415 01 Teplice

 

Telefonní spojení:

Velká škola - U Nových lázní 1102/4 - 417 537 800 
Malá škola - U Nových lázní 1103/12 - 605 340 469
Školní družina - U Nových lázní 1103/12 - 736 401 299, 417 579 606
Školní jídelna - 417 579 607, 773 924 624