Obsah

Organizace prezenční výuky od 30. 11. 2020

Typ: ostatní
1. stupeň + 6. a 9. ročníky

30. 11. 2020            PREZENČNÍ VÝUKA – 1. stupeň + 6. a 9. ročníky

ORGANIZAČNÍ POKYNY (informace o výuce a rozvrhu se žáci dozví první den výuky)

  • do budovy školy vstupují žáci na vyzvání vyučujícího dle rozpisu

se zakrytými ústy a nosem

  • po příchodu do školy každý žák použije dezinfekci na ruce
  • zákonní zástupci mají do budovy školy i do jídelny vstup zakázán
  • každý žák bude mít s sebou 2 roušky a 1 sáček na uložení
  • školní družina před vyučováním bude v provozu 6:30 – 7:30 h na MŠ v 1. patře (prvňáci v 1. C, druháci v 2. B a třeťáci v 3. B)
  • rodiče dětí, které budou chodit po obědě domů, musí čekat před jídelnou
  • ostatní děti zůstávají v ŠD do 15:00 / 15:30 / 16:00 (rodič písemně určí čas vyzvednutí)
  • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce dle rozpisu ročníků
  • oběd automaticky přihlášen, případě nezájmu je nezbytné, si oběd odhlásit
  • v prostorách školní jídelny je nutné nosit roušky s výjimkou doby konzumace stravy

 

TŘÍDA

VSTUP DO BUDOVY

ZAČÁTEK A KONEC VYUČOVÁNÍ

 do odvolání

ŠD

VYCHOVATELKY

1. ABC

7:40

vyzvedává třídní

8:00 – 11:30

8:00 – 11:30

SEDLÁČKOVÁ

FRYČOVÁ

2. AB

 

7:50

vyzvedává třídní

pondělí - úterý

8:00 – 12:00

středa - pátek

8:00 – 11:40

ŠIKULOVÁ

RAICHLOVÁ

3. ABC

 

7:55

vyzvedává třídní

pondělí, úterý, středa pátek

8:05 – 12:10

čtvrtek

8:05 – 11:50

KNAPOVÁ

PIŠKULOVÁ

 

TŘÍDA

VSTUP DO BUDOVY

ZAČÁTEK A KONEC VYUČOVÁNÍ

 do odvolání

4. ABC

 

7:40

vyzvedává třídní

hlavní vchod

přední schodiště

8:00 – 12:20

 

5. AB

 

7:50 vyzvedává třídní

hlavní vchod

přední schodiště

8:00 – 12:35

 

6. ABC

 

7:40

vedlejší vchod

zadní schodiště

8:00 – 13:15

9. ABC

 

7:50

vedlejší vchod

zadní schodiště

8:00 – 13:30

 

DISTANČNÍ VÝUKA – 7. a 8. ročníky

TŘÍDA

VSTUP DO BUDOVY

ZAČÁTEK A KONEC VYUČOVÁNÍ

 do odvolání

7. AB

 

7:40

7. 12. 2020

vedlejší vchod

zadní schodiště

8:00 – 13:15

8. AB

 

7:45

7. 12. 2020

vedlejší vchod

zadní schodiště

8:00 – 13:20

9. ABC

 

7:50

7. 12. 2020

vedlejší vchod

zadní schodiště

8:00 – 13:30

 


Vytvořeno: 24. 11. 2020
Poslední aktualizace: 25. 11. 2020 11:04
Autor: vedení školy