Obsah

Screeningové testování ZÁŘÍ 2021

Typ: ostatní
Informace o preventivním antigenním testování.

Screeningové testování ZÁŘÍ 2021

 

Preventivní screeningové testování proběhne 3 x po sobě neinvazivními antigenními testy pro samoodběr v termínech:

1. ročník               2. září, 6. září a 9. září

2. – 9. ročník        1. září, 6. září a 9. září

 

1. září mají žáci ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

 

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1 x týdně.

 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínku pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě.

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, (tj. je použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Tento žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech školy, nesmí zpívat a při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, kdy nepoužívá ochranný prostředek, musí sedět v lavici nebo u stolu.

 

Žák, který odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Žák musí být omluven v souladu se školním řádem.

 

V případě pozitivního výsledku testu nezletilého žáka - škola kontaktuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. Žák je do doby odchodu umístěn do izolace od ostatních přítomných. Zákonný zástupce je v této chvíli povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

Žák s pozitivním výsledkem AG testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace.

 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

                


Vytvořeno: 27. 8. 2021
Poslední aktualizace: 27. 8. 2021 01:16
Autor: vedení školy