Obsah

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ A VÝUKY (pondělí 12. 4. a čtvrtek 15. 4.)

Typ: ostatní
vykrDetailní informace v tabulce.

      

1.

V pondělí 12. 4. 2021 nebude v provozu ranní družina z důvodu prvního testování žáků.

2.

Žáci vstupují do budovy školy sami s vyučujícími přesně v uvedeném čase s respirátorem, chirurgickou nebo nano rouškou a nemají příznaky.

1. A – 7:40

1. C – 7:45

2. A – 7:50

3. C – 7:55

 

5. A – 7:45

5. B – 7:50

 

3.

Po přezutí a odložení oblečení se třída rozdělí na dvě poloviny podle skupin Aj1 a Aj2. Odcházejí do určených tříd.

4.

Netestovaní žáci odevzdají potvrzení (jsou pouze 3 možnosti):

a) Negativní výsledek PCR nebo antigenní testu, který nesmí být starší 48 hodin a musí být proveden na odborném odběrovém místě.

b) Očkování vakcínou proti onemocnění covidu-19, které musí být uskutečněno nejméně před 14 dny po 2. vakcíně (jednorázová po 1. vakcíně).

c) Zjištění pozitivní testu = prodělání nemoci (datum nesmí být starší 90 dnů). Vytištěná zpráva KHS nebo potvrzení od pediatra.

5.

Po vstoupení všech žáků (8:00 h), budou do malé budovy vpuštěni zákonní zástupci 1. – 3. ročníků (1 žák = 1 rodič).

6.

Žáci sedí sami v jedné lavici, rodič stojí ze strany vedle ní.

7.

Všichni shlédnou instruktážní video.

8.

Proběhne testování žáků dle pokynů vyučujícího. V tuto chvíli může rodič pomoci svému dítěti, ihned po testování odchází z budovy školy.

9.

Po 15 minutách provede vyučující vyhodnocení a zapíše výsledky do připraveného seznamu.

10.

Použité testy se vyhodí do igelitových pytlů, které zaměstnanec ihned po testování odnese do popelnice.

11.

NEGATIVNÍ TEST:

Žák = zůstává

 

POZITIVNÍ TEST:

Žák = čeká pod dohledem v IZOLAČNÍ MÍSTNOSTI. Rodič je následně informován, vyzvedává si žáka a odchází domů.

NEPRŮKAZNÝ TEST:

Provádí se u jednotlivců opakovaně na určeném místě (přidělená učebna ke třídě na testování).

12.

Negativní žáci se shromáždí ve své kmenové třídě.

13.

HURÁ, začíná vyučování.

 

Pokud žák nebude v testovací den přítomen ve škole, bude test proveden následující den. Tito žáci přijdou do školy v 8:00 hodin. Přidělený pracovník provede v určené místnosti se žákem test a po vyhodnocení se bude řídit bodem č. 11

 

TESTOVÁNÍ

ve čtvrtek

Pokud byl žák ve škole pondělí – středa a jeho test je POZITIVNÍ, musí na PCR test a celá třída jde do karantény. Nastává distanční výuka.

           


Vytvořeno: 9. 4. 2021
Poslední aktualizace: 9. 4. 2021 11:34
Autor: vedení školy