Obsah

Školská rada

Členové školské rady

z řad rodičů: Marie Pelikánová
z řad zřizovatele: Mgr. Iva Dvořáková, LLM
z řad pedagogů: Mgr. Marta Procházková

 

Členové školské rady jsou složeni z následujících zástupců:

  • třetinu jmenuje zřizovatel,
  • třetinu volí zákonní zástupce nezletilých žáků,
  • třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokláda čestným prohlášením.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Funkční období členů školské rady je 3 roky.

 

volby do školské rady za zákonné zástupce 2023

kandidátní lístek - zákonní zástupci

volební listina 2023 za zákonné zástupce

 

volby do školské rady 2023 za pedagogické pracovníky

kandidátní lístek za pedagogické pracovníky

volební listina 2023 - pedagogové