Obsah

Učitelé

tridnictvi

 

 

EMAILOVÉ ADRESY PEDAGOGŮ A VYCHOVATELEK

 

JMÉNO

TŘÍDA

EMAIL

1. stupeň  

 

 

Mgr. Milena TROJÁKOVÁ

1. A

trojakova.m@zslazne.cz

Mgr. PROCHÁZKOVÁ Marta

1. B

prochazkova.m@zslazne.cz

Mgr. ŠTROUGALOVÁ Ivona

1. C

strougalova.i@zslazne.cz

MAULEOVÁ Lenka
– asistent pedagoga

1. C

mauleova.l@zslazne.cz

Mgr. SIRŮČKOVÁ Jana

2. A

siruckova.j@zslazne.cz

Mgr. PANEŠOVÁ Kateřina

2. B

panesova.k@zslazne.cz

HOSTAŠOVÁ Tereza
– asistent pedagoga

2. B

hostasova.t@zslazne.cz

Mgr. RŮŽIČKOVÁ Libuše

2. C

ruzickova.l@zslazne.cz

Bc. JIRÁSKOVÁ Kateřina

3. A

jiraskova.k@zslazne.cz

LARSEN Nela
– asistent pedagoga

3. A

larsen.n@zslazne.cz

Mgr. KRINEROVÁ Silvie

3. B

krinerova.s@zslazne.cz

Mgr. HAUZEROVÁ Zuzana

3. C

hauzerova.z@zslazne.cz

ŠINDELÁŘOVÁ Hana
– asistent pedagoga

3. C

mauleova.l@zslazne.cz

Mgr. HEJČLOVÁ Pavlína

4. A

hejclova.p@zslazne.cz

Mgr. MACALOVÁ Jana

4. B

macalova.j@zslazne.cz

Mgr. VOTAVA Martin

5. A

votava.m@zslazne.cz

Mgr. MATOUŠKOVÁ Radka

5. B

matouskova.r@zslazne.cz

Mgr. MARKOVÁ Eva

5. C

markova.e@zslazne.cz

Mgr. HEJDA Luboš

 

hejda.l@zslazne.cz

Mgr. MACHKOVÁ Simona

 

machkova.s@zslazne.cz

2. stupeň  

 

 

Mgr. PRACHAŘOVÁ Alena

6. A

pracharova.a@zslazne.cz

ŠLAPÁKOVÁ Blanka, MA

6. B

slapakova.b@zslazne.cz

Mgr. RADA Michal

7. A

rada.m@zslazne.cz

Mgr. DUDOVÁ Dana

7. B

dudova.d@zslazne.cz

Mgr. CHMELÍK Jiří

7. C

chmelik.j@zslazne.cz

Mgr. URBANSKÁ Michaela

8. A

urbanska.m@zslazne.cz

Ing. Mgr. POLÁNSKÁ Lucie

8. B

polanska.l@zslazne.cz

Ing. ŠKOPKOVÁ Vladimíra

8. C

skopkova.v@zslazne.cz

Mgr. BENNEROVÁ Eva

9. A

bennerova.e@zslazne.cz

Mgr. HLAVÁČKOVÁ Anna

9. B

hlavackova.a@zslazne.cz

Mgr. MRAČEK Jaroslav

 

mracek.j@zslazne.cz

PaedDr. BERGMANOVÁ Ilona

 

bergmanova.i@zslazne.cz

Mgr. SCHMIDTOVÁ Venuše

 

smidtova.v@zslazne.cz

Ing. SEIDLOVÁ Denisa

 

seidlova.d@zslazne.cz  

Mgr. SKALICKÁ Daniela Zdislava

 

skalicka.d@zslazne.cz

Mgr. KONDACSOVÁ Kateřina

 

kondacsova.k@zslazne.cz

Mgr. HLOCH Michal

 

hloch.m@zslazne.cz

Bc. PALOUNKOVÁ Blanka

 

palounkova.b@zslazne.cz

Mgr. HŮRKOVÁ Dana

 

hurkova.d@zslazne.cz

Mgr. RUBINSTEINOVÁ Anna

 

rubinsteinova.a@zslazne.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

 

SEDLÁČKOVÁ Vendula

1. oddělení

sedlackova.v@zslazne.cz

ZAJACOVÁ Lenka
– hlavní vychovatelka

2. oddělení

zajacova.l@zslazne.cz

RAICHLOVÁ Kateřina

3. oddělení

raichlova.k@zslazne.cz

BÍNOVÁ Martina

4. oddělení

binova.m@zslazne.cz

PIŠKULOVÁ Kateřina

5. oddělení

piskulova.k@zslazne.cz

KNAPOVÁ Jana

6. oddělení

knapova.j@zslazne.cz

                                 

 

PŘEDMĚTOVÉ KOMISE A METODICKÁ SDRUŽENÍ ŠKOLNÍ ROK 2020/21
PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 1. stupně

 

Jazyk a jazyková komunikace

/nepovinná grafomotorika/                                                   

Mgr. Sirůčková Jana

 

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie                                            

Mgr. Marková Eva

 

Člověk a jeho svět

/prvouka, přírodověda, vlastivěda/                                                  

Mgr. Krinerová Silvie

 

Člověk a svět práce /Čsp/

Člověk a zdraví /Tv, výchova ke zdraví/

Umění a kultura /Hv, Vv/                                                                

Mgr. Hauzerová Zuzana

 
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE 1. i 2. stupně

 

Cizí jazyky

/Anglický jazyk, německý jazyk, nepovinný anglický jazyk/          

Mgr. Bennerová Eva

 

 
PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 2. stupně

 

Jazyk a jazyková komunikace                                  

Člověk a společnost /dějepis, výchova k občanství/                       

Mgr. Dudová Dana

 

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie

/matematický seminář/                                                                      

Mgr. Hůrková Dana

                       

Člověk a příroda

/fyzika, chemie, přírodopis, zeměpisný seminář,

seminář z přírodopisu, ekologický seminář/                                     

Mgr. Urbanská Michaela

 

Umění a kultura

/Hudební výchova, výtvarná výchova/

Člověk a zdraví

/Tělesná výchova, výchova ke zdraví, sportovní aktivity/

Člověk a svět práce                                                                         

Mgr. Schmidtová Venuše

 
METODICKÉ SDRUŽENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

1. – 6. oddělení                                                                                

Raichlová Kateřina