Obsah

VÁŽENÍ RODIČE,

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST:

Informace o provozu školní družiny

 1. Provoz školní družiny (dále ŠD) je 6:00 – 16:30 hodin.
 2. Povinná úhrada ŠD je 200,- Kč měsíčně (platí i pro děti chodící po obědě). Platba musí být provedena ve třech splátkách, nejpozději poslední den předešlého měsíce (září je výjimka).  

I. platba

září /říjen / listopad / prosinec

 1.  

 do 6. 9. 2023

II. platba

leden / únor / březen

 1.  

 do 31. 12. 2023

III. platba

duben / květen / červen

 1.  

 do 31. 3. 2024

 

 1. Podmínkou pro přihlášení dítěte do ŠD je  žádost o zařazení a zápisový lístek (září).
 2. Zápisový lístek je třeba pečlivě vyplnit (včetně třetí kontaktní osoby, důležité je telefonní spojení a informace o odchodu dítěte – p. vychovatelka musí vědět, kdo dítě vyzvedne, v kolik hodin, zda odchází samo apod.) Nouzové spojení – mobil ŠD 736 401 299
 3. Veškeré změny, informace a omluvenky se od nového školního roku budou psát přes komunikační kanál BAKALÁŘI. Současně mají všechny družinové děti NOTÝSEK.
 4. Na zájmové činnosti (ZUŠ, kroužky, tréninky apod.) jsou děti uvolňovány po obědě, avšak po předchozí písemné dohodě s rodiči (čas upřesněn dle své vychovatelky).

Další odchod je možný až v 15 hodin po vycházce. Vyzvedávání dětí z 1. ročníků je budově jídelny.

 1. Obědy se platí na celý měsíc, nejpozději 3 pracovní dny před začátkem nového měsíce.

 Cena oběda je 33,- Kč a čip 30,-Kč. Nemá-li žák zaplaceno, nedostane oběd.

 1. Obědy i ŠD se platí přes účty, není-li oběd odhlášen, propadá bez náhrady. Obědy se odhlašují elektronicky přes www.zslazne.cz – školní jídelna - on line objednávky nebo na terminálu ve školní jídelně (vždy do 14:00 h). V případě onemocnění lze oběd odhlásit i telefonicky 773 924 624
 2. Má-li dítě alergii nebo averzi k nějakému jídlu, rodiče tuto skutečnost sdělí prostřednictvím přes kanál BAKALÁŘI nebo do NOTÝSKU.
 3. Ve ŠD bude dítě potřebovat: tepláky na převlečení (vycházky), 1 balík papírových kapesníků.
 4. Každé pololetí se vybírá 200,- Kč na nákup různých pomůcek (barvy, čtvrtky, barevné papíry atd.) Vyúčtování je k dispozici u každé p. vychovatelky daného oddělení.
 5. Pokud rodiče odhlásí dítě ze ŠD během školního roku, musí vyplnit u p. vychovatelky odhlášku ze ŠD a odhlásit dítě též i ze školní jídelny, kde proběhne vyúčtování.

ÚČTY:  školní družina        115-2796640247/0100   + variabilní symbol (vedoucí ŠJ)

školní jídelna          115-2796610267/0100   + variabilní symbol (vedoucí ŠJ)

předpokládané termíny pro odevzdání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU do ŠD na školní rok 2023/24

osobně (v prostorách ŠD – MŠ herna)

pondělí

úterý - čtvrtek

pátek

pondělí

28. 8.

29. – 31. 8.

1. 9.

4. 9.

9:00 – 12:00

8:00 – 12:00

7:30 – 12:00

7:40 do 10:00

 

Žáci 1. tříd (1. A, 1. B) - vychovatelky: SEDLÁČKOVÁ a ZAJACOVÁ

VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ - do 13:00 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V PONDĚLÍ A VE ČVRTEK ZMĚNA: VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ do 13:30 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

VYZVEDÁVÁNÍ ODPOLEDNE - 15:00 PŘED ŠJ

15:15 - 16.30 - PŘED MŠ

 

Žáci 2. tříd (2. A, 2. B, 2. C) - vychovatelky: RAICHLOVÁ a PIŠKULOVÁ

VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ – úterý, středa (žáci končící v 11:40) a pátek - kolem 12:15 před ŠJ

Pondělí, středa (žáci končící ve 12:35), čtvrtek – kolem 13:15 před ŠJ

VYZVEDÁVÁNÍ ODPOLEDNE - 15:00 - 16:30 - PŘED MŠ

 

Žáci 3. tříd (3. A, 3. B, 3. C) - vychovatelky: KNAPOVÁ a BÍNOVÁ

VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ – úterý kolem 12:15 PŘED ŠJ

Pondělí, Středa, Čtvrtek, Pátek - kolem 13:15 PŘED ŠJ

VYZVEDÁVÁNÍ ODPOLEDNE - 15:00 - 16:30 - PŘED MŠ

 

Zprávy

Třídní schůzky a chod ŠD

Po dobu třídních schůzek funguje ŠD i pro nedružinové děti. celý text

ostatní | 27. 9. 2023 | Autor:

Upozornění pro zákonné zástupce 1. - 3. ročníků

V době konání a organizace výjezdu do Anglie (31. 5. - 5. 6.) nebude mobilní telefon 605340469 na malé budově. Prosíme zákonné zástupce 1. - 3. ročníků, aby využívali pouze pevnou linku. celý text

ostatní | 26. 5. 2023 | Autor:
šd

ŠD - Zábavné odpoledne pro děti i rodiče

Těšit se můžete na: tvoření, opičí dráhu, chytání rybiček, pohádkovou stezku…

Kdy? Úterý 13.6. 2023

Kde? školní dvůr na malé škole U Nových lázní

V kolik? 15:30 – 18:00

S sebou? Sportovní oblečení a hlavně dobrou náladu

Všichni jste srdečně zváni! celý text

ostatní | 26. 5. 2023 | Autor: Vychovatelky ŠD

Mimořádné zrušení ranní družiny

Vážení rodiče, upozorňujeme vás na mimořádné zrušení ranní družiny ve dnech 24. - 28. ledna 2022 od 6:00 do 7:40 hodin. celý text

ostatní | 22. 1. 2022 | Autor:

Zpráva o mimořádném neproběhnutí kroužků v ŠD

Vážení rodiče, upozorňujeme vás, že ve dnech 24. a 31. ledna 2022 odpadají ve školní družině kroužky. celý text

ostatní | 22. 1. 2022 | Autor:
den otevr dveri

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ŠD 11. 4. 2019

Více informací v letáčku. celý text

ostatní | 14. 2. 2019 | Autor: