Obsah

Ceník stravného
ve školním roce 2022/2023

(školní rok trvá od září do srpna)

 

Rok narození (září – srpen)

Věk

Cena

2013 – 2016

7-10 let

33,- Kč

2009 – 2012

11-15 let

35,- Kč

2008

15 a více

36,- Kč

 

Oběd bude vydán pouze strávníkovi s aktivním čipem.

 

Obědy lze přihlásit a odhlásit

. elektronicky na http://jidelny.me.cz/jidelna22 (online objednání jídel)

. telefonicky lze jídlo pouze odhlásit (nikoliv přihlásit) ráno  maximálně do 07:30 hod.

Tel.: 417 579 607, 773 924 624

 

Platby

Bankovní spojení

Variabilní symbol

Stravné

115-2796610267/0100

Obdržíte u vedoucí šk.jídelny

Družina

115-2796640247/0100

Obdržíte u vedoucí šk.jídelny

 

Vladimíra Klementová                 

vedoucí školní jídelny