Obsah

Provozní řád jídelny

 1. Školní jídelna je otevřena od 11:20 – 14:00 hodin. Obědy se vydávají do 14:00 hodin.
   
 2. Doba výdeje obědů pro žáky a zaměstnance školy je od 11:50 – 14:00 hodin.
   
 3. Do školní jídelny nemají přístup žáci bez pedagogického dozoru. Pedagogický dozor je přítomen od 11:45 – 14:00 hodin dle rozepsaného harmonogramu.
   
 4. Všichni žáci, kteří mají zakoupené obědy, musí jíst ve školní jídelně. Oběd do stravovacích nádob se vydává (sourozencům, zákonným zástupcům) pouze v tom případě, je-li žák nemocen, a to pouze první den. V případě nemoci si obědy na další dny odhlásí.
   
 5. Obědy lze platit pouze elektronicky a to na č. účtu 115 – 2796610267/0100 a variabilní symbol obdrží každý strávník u vedoucí ŠJ. 
   
 6. Ceny obědů:
   

Rok narození (září – srpen)

Věk

Cena

2013 – 2016

7-10 let

33,- Kč

2009 – 2012

11-15 let

35,- Kč

2008

15 a více

36,- Kč

 

zaměstnanci --- 36,- Kč

 

 

 1. Strávník si oběd může odhlásit nejpozději den předem do 14:00 hodin na samoobslužném dotykovém terminálu nebo u vedoucí školní jídelny. V případě nemoci je možné objednávku oběda zrušit ráno do 7:30 hodin telefonicky na čísle 417 579 607 nebo 773 924 624 nebo e-mailem jidelna@zslazne.cz.
   
 2. Každý strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování u vedoucí školní jídelny.
   
 3. Oběd se vydává pouze na aktivní elektronický čip. Ten je možné zakoupit u vedoucí školní jídelny za cenu 30,- kč. Čip je nevratný. Ztrátu čipu nahlásí strávník neprodleně vedoucí školní jídelny, která čip zablokuje proti případnému zneužití. Následně si strávník zakoupí nový čip za úhradu 30,- Kč.
   
 4. Ve školní jídelně se chová každý strávník slušně a vždy dodržuje společenská pravidla.
   
 5. Do objektu školní jídelny je vstup se psy přísně zakázán z hygienických a bezpečnostních důvodů.
   
 6. Během oběda žáků je cizím osobám vstup do jídelny zakázán. Na stravující se žáky je možno počkat před jídelnou. 

 

 

V Teplicích dne 23. srpna 2022

Klementová Vladimíra
vedoucí školní jídelny

Mgr. Bc. Salačová Simona
ředitelka školy