Obsah

Provozní řád jídelny 

 1. Školní jídelna je otevřena od 11:20 do 14:10 hodin. Doba výdeje obědů pro žáky a zaměstnance školy je od 11:45 do 14:00 hodin.
   
 2. Do školní jídelny nemají přístup žáci bez pedagogického dohledu. Pedagogický dohled je přítomen od 11:45 do 14:10 hodin dle rozepsaného harmonogramu.
   
 3. Všichni strávníci, kteří mají zakoupené obědy, musí jíst ve školní jídelně. Oběd do stravovacích nádob se vydává (sourozencům, rodičům) pouze v tom případě, je-li žák nemocen, a to pouze první den. V případě nemoci si obědy na další dny odhlásí.
   
 4. Platba stravného lze provést pouze převodem na účet 115-2796610267/0100 s příslušným variabilním symbolem, který obdrží každý strávník u vedoucí ŠJ.
  .
 5. Oběd lze odhlásit nejpozději do 14:00 hodin předešlého dne přes samoobslužný dotykový terminál ve školní jídelně nebo v objednávkovém systému na webové stránce jidelny.me.cz/jidelna22. Pouze v případě prvního dne nemoci je možné odhlásit oběd telefonicky ráno od 6:00 do 7:30 hodin na čísle 417 579 607, 773 924 624
   
 6. Každý strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování u vedoucí školní jídelny.
   
 7. Oběd se vydává pouze na aktivní čip, který si strávník zakoupí u vedoucí školní jídelny za 30,- Kč. Čip je nevratný.  Ztrátu čipu strávník neprodleně nahlásí vedoucí školní jídelny, která čip zablokuje proti případnému zneužití.  Následně si strávník zakoupí nový čip za úhradu 30,- Kč.
   
 8. Ve školní jídelně se chová každý strávník slušně a vždy dodržuje společenská pravidla
   
 9. Do objektu školní jídelny je vstup se psy přísně zakázán z hygienických
  a bezpečnostních důvodů.
   
 10. V době oběda žáků je cizím osobám vstup do jídelny zakázán. Na stravující se žáky je možné počkat před jídelnou.
   
 11. Ceny obědů:

Žáci věková hranice

Cena

7- 10 let

33,- Kč

11 – 14 let

35,- Kč

15 a více let

36,- Kč

 

Zaměstnanci 40,- Kč

 

Tímto se ruší Provozní řád školní jídelny ze dne 1. září 2022

Vstupuje v platnost 1. února 2024

                                                                                               Mgr. Bc. Simona Salačová
                                                                                                        ředitelka školy