Obsah

Zprávy

18.10.2021

Výbor rodičů schválil příspěvek SRPŠ na tento školní rok

Více informací o výši příspěvku a platbě v uvnitř tohoto příspěvku.

Detail

12.10.2021

Kroužky na tento školní roky byly zveřejněny

Nabídku naleznete v sekci Výuka --> Kroužky.

Detail

10.10.2021

Zkušební volby v 9. ročníku

Zkušební volby v 9. ročníku

Žáci 9. tříd zkusmo volili zástupce do PS ČR a debatovali.

Detail

02.10.2021

ROZHODNUTÍ KHS - třída 5. A

Třída 5. A v pondělí 4. 10. nejde do školy a dostaví se mezi 9:00 a 10:00 hodinou na PCR testování na odběrové místo Nemocnice Teplice, Duchcovská 53. Více viz přiložená kopie zprávy KHS.

Detail

30.09.2021

8. 10. 2021 ředitelské volno pro 4. - 9. ročník

Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 8. října 2021 ředitelské volno pro žáky 4. až 9. tříd v budově U Nových lázní 1102/4. Důvodem je konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Detail

21.09.2021

Třída 4. A přechází na distanční vzdělávání

Z rozhodnutí KHS byla pro prezenční výuku od dnešního dne 21. 9. 2021 do 4. 10. 2021 (včetně) uzavřena třída 4. A. Kopii rozhodnutí zveřejňujeme k nahlédnutí.

Detail

18.09.2021

Třídní schůzky odloženy

Vzhledem k epidemiologické situaci na naší škole posouváme termín konání TŘÍDNÍCH SCHŮZEK a SPOLKU RODIČŮ na čtvrtek 14. 10. 2021. Časy zůstávají stejné. Děkujeme za pochopení

Detail

10.09.2021

Několik tříd II. stupně přechází na distanční vzdělávání

Vzhledem k výskytu pozitivně testovaných byly z rozhodnutí KHS pro prezenční výuku dočasně uzavřeny tyto třídy: 7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 9. A. 9. B Kopie rozhodnutí zveřejňujeme k nahlédnutí.

Detail

08.09.2021

Důležité upozornění ze školní družiny

Vážení rodiče, naléhavě vás žádáme, abyste při vyzvedávání dětí ze školní družiny dbali hygienických nařízení a měli chráněná ústa a nos. Dále prosíme, z důvodu malého prostoru, aby ve vestibulu "Malé školy" bylo přítomno maximálně 10 osob. Děkujeme za pochopení.

Detail

03.09.2021

POZOR při pondělním vyzvedávání dětí ze ŠD

V pondělí 6. 9. si vyzvedávejte dětí ze 3. a 4. oddělení ŠD (2. A, 2. B, 2. C) po obědě před ŠJ ve 13:30 hod. Děkujeme.

Detail

31.08.2021

Vyzvedávání dětí z družiny po obědě 2.9. a 3.9. 2021

Časy vyzvedávání dětí. Vždy před budovou školní jídelny!

Detail

30.08.2021

Školní jídelna na první školní den

Dne 1. září 2021 bude naše školní jídelna vydávat obědy v čase od 10:30 do 12:30.

Detail

30.08.2021

AKTUALIZACE INFORMACÍ PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ K NÁSTUPU 1. 9. 2021 DO ŠKOLY

Z hygienických důvodů bychom Vás rádi požádali, zda byste zvážili doprovod pouze jednoho rodiče na zahájení školního roku s prvňáčky. Děkujeme za pochopení

Detail

27.08.2021

Zápis do školní družiny

Informace k zápisu do školní družiny na školní rok 2021/2022.

Detail

27.08.2021

Informace pro rodiče prvňáčků k nástupu do školy

Organizační pokyny a informace k prvnímu školnímu dni a týdnu.

Detail

27.08.2021

Screeningové testování ZÁŘÍ 2021

Informace o preventivním antigenním testování.

Detail

27.08.2021

Provoz školy ve školním roce 2021/2022

Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech vzhledem ke COVID - 19.

Detail

25.08.2021

Požadavky na sešity a pomůcky 2021/2022 - II. stupeň

Podrobný přehled požadovaných sešitů a pomůcek pro jednotlivé předměty. Děleno podle ročníků.

Detail

15.07.2021

FANDÍME NAŠIM REPREZENTANTŮM NA OLYMPIÁDĚ

FANDÍME NAŠIM REPREZENTANTŮM NA OLYMPIÁDĚ

Informace o celoročním projektu, který bude probíhat i během letních prázdnin.

Detail

08.06.2021

Žáci při výuce bez roušek

Dle Mimořádného opatření MZ žáci nemusí mít nasazenou roušku nebo respirátor při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. O přestávkách a ve společných prostorách povinnost nošení roušek nebo respirátorů zůstává.

Detail