Obsah

Informace o závěrečné klasifikaci

Typ: ostatní
...

Vážení rodiče,

na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 budou učitelé při hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020 vycházet z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci řádně docházeli do školy, dále podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku a podpůrně z hodnocení žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.          


Vytvořeno: 30. 4. 2020
Poslední aktualizace: 30. 4. 2020 00:11
Autor: Vedení školy