Obsah

Termínový kalendář

Školní prázdniny 2019/2020

Podzimní prázdniny

úterý 29. října 2019 a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny

pondělí 23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 2019

Pololetní prázdniny

pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny

pondělí 2. března 2020 – neděle 8. března 2020

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 9. dubna 2020

Hlavní prázdniny

středa 1. července 2020 - pondělí 31. srpna 2020

 


Třídní schůzky ve školním roce 2019/2020

I. stupeň
 • 5. září 2019 v 16. 00 (jen první ročník)
 • 12. září 2019 v 16. 00 (kromě prvního ročníku)
 • 21. listopad 2019 v 16. 00
 • změna - třídní schůzky se nekonají
 • změna - třídní schůzky se nekonají
II. stupeň
 • 12. září 2019 v 17. 00
 • 21. listopad 2019 v 16. 30
 • změna - třídní schůzky se nekonají
 • změna - třídní schůzky se nekonají

 


Výbor rodičů ve školním roce 2019/2020

 • 12. září 2019 v 16. 30 
 • 16. leden 2020 v 16. 00 

 


 Pedagogické rady ve školním roce 2019/2020

 • 1. pedagogická rada 20. listopad 2019
 • 2. pedagogická rada 22. leden 2019
 • 3. pedagogická rada 15. duben 2020
 • 4. pedagogická rada 22. červen 2020

 


Školská rada

 • Schůze školské rady se konají minimálně 3 x ročně.

 

O případných změnách termínů budete včas informováni.