Obsah

Termínový kalendář

Školní prázdniny 2017/2018

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26.října 2017 a pátek 27.října 2017

Vánoční prázdniny

sobota 23.prosince 2017 - úterý 2.ledna 2018

Pololetní prázdniny

pátek 2.února 2018

Jarní prázdniny

pondělí 19.února 2018 – neděle 25.února 2018

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 29.března 2018 a pátek 30.března 2018

Hlavní prázdniny

pondělí 2.července 2018 - neděle 2. září 2018

 


Třídní schůzky ve školním roce 2017/2018

I. stupeň
 • 7. září 2017 v 16. 00 (jen první ročník)
 • 21. září 2017 v 16. 30 (kromě prvního ročníku)
 • 23. listopad 2017 v 16. 00
 • 15. únor 2018 v 16. 00
 • 24. květen 2018 v 16. 00
II. stupeň
 • 21. září 2017 v 17. 00
 • 23. listopad 2017 v 16. 30
 • 15. únor 2018 v 16. 30
 • 24. květen 2018 v 17. 00

 


Výbor rodičů ve školním roce 2017/2018

 • 21. září 2017 v 16. 00 
 • 17. leden 2018 v 16. 00 
 • 24. květen 2018 v 16. 30 

 


 Pedagogické rady ve školním roce 2017/2018

 • 1. pedagogická rada 22. listopad 2017
 • 2. pedagogická rada 24. leden 2018
 • 3. pedagogická rada 18. duben 2018
 • 4. pedagogická rada 20. červen 2018

 


Školská rada

 • Schůze školské rady se konají minimálně 3 x ročně.

 

O případných změnách termínů budete včas informováni.