Obsah

Termínový kalendář

Školní prázdniny 2018/2019

Podzimní prázdniny

pondělí 29. října 2018 a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny

sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny

pátek 1.února 2019

Jarní prázdniny

pondělí 25.února 2019 – neděle 3.března 2019

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 18. dubna 2019 a pátek 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny

sobota 29. června 2019 - neděle 1. září 2019

 


Třídní schůzky ve školním roce 2018/2019

I. stupeň
 • 6. září 2018 v 16. 00 (jen první ročník)
 • 20. září 2018 v 16. 00 (kromě prvního ročníku)
 • 22. listopad 2018 v 16. 00
 • 14. březen 2019 v 16. 00
 • 30. květen 2019 v 16. 00
II. stupeň
 • 20. září 2018 v 16. 30
 • 22. listopad 2018 v 16. 30
 • 14. březen 2019 v 16. 30
 • 30. květen 2019 v 17. 00

 


Výbor rodičů ve školním roce 2018/2019

 • 13. září 2018 v 16. 00 
 • 17. leden 2019 v 16. 00 
 • 30. květen 2019 v 16. 30 

 


 Pedagogické rady ve školním roce 2018/2019

 • 1. pedagogická rada 21. listopad 2018
 • 2. pedagogická rada 23. leden 2019
 • 3. pedagogická rada 15. duben 2019
 • 4. pedagogická rada 19. červen 2019

 


Školská rada

 • Schůze školské rady se konají minimálně 3 x ročně.

 

O případných změnách termínů budete včas informováni.