Obsah

Učitelé

Třídnictví školní rok 2018/2019

BUDOVA U NOVÝCH LÁZNÍ 12

Třídní učitel/ka

Třída

Číslo dveří

Mgr. Sirůčková Jana
siruckova.j@zslazne.cz

1. A č. 24

Mgr. Matoušková Radka
matouskova.r@zslazne.cz

1. B č. 25

Mgr. Růžičková Libuše
ruzickova.l@zslazne.cz

1. C č. 26

Mgr. Marková Eva
markova.e@zslazne.cz

2. A

č. 18

Mgr. Hejčlová Pavlína
hejclova.p@zslazne.cz

2. B

č. 15

Mgr. Štrougalová Ivona 
strougalova.i@zslazne.cz

2. C

č. 19

Mgr. Panešová Kateřina
panesova.k@zslazne.cz

3. A

č. 22

Mgr. Procházková Marta
prochazkova.m@zslazne.cz

3. B

č. 17

 

BUDOVA U NOVÝCH LÁZNÍ 4

Třídní učitel/ka

Třída

Číslo dveří

Mgr. Macalová Jana
macalova.j@zslazne.cz

4. A č. 77

Mgr. Krinerová Silvie
krinerova.s@zslazne.cz

4. B č. 79
Mgr. Hejda Luboš
hejda.l@zslazne.cz
4. C č. 76

Mgr. Hauzerová Zuzana
hauzerova.z@zslazne.cz

5. A

č. 83

Mgr. Votava Martin
votava.m@zslazne.cz

5. B

č. 84

Mgr. Prachařová Alena
pracharova.a@zslazne.cz

6. A

č. 48

Mgr. Schmidtová Venuše
schmidtova.v@zslazne.cz

6. B

č. 61

Mgr. Rada Michal
rada.m@zslazne.cz

7. A

č. 42

Šlapáková Blanka, MA
slapakova.b@zslazne.cz

7. B

č. 41

Mgr. Hůrková Dana
hurkova.d@zslazne.cz

7. C

č. 85

PaedDr. Bergmanová Ilona
bergmanova.i@zslazne.cz

8. A

č. 69

Ing. Seidlová Denisa
seidlova.d@zslazne.cz

8. B

č. 62

Bc. Hlaváčková Anna
hlavackova.a@zslazne.cz

9. A

č. 53

Mgr. Urbanská Michaela
urbanska.m@zslazne.cz

9. B

č. 40

 

Netřídní (náhradní třídnictví)

Mgr. Bennerová Eva
bennerova.e@zslazne.cz

7. C

Mgr. Dudová Dana 
dudova.d@zslazne.cz

9. A

Mgr. Chmelík Jiří
chmelik.j@zslazne.cz

7. B

Bc. Krištof Michal
kristof.m@zslazne.cz

6. B

Bc. Mencl Dušan
mencl.d@zslazne.cz

8. AB

Ing. Mgr. Polánská Lucie
polanska.l@zslazne.cz

7. A

Mgr. Shejbalová Michaela

shejbalova.m@zslazne.cz

6. A

Mgr. Vyhnisová Irena

vyhnisova.i@zslazne.cz

9. B

 

 
PŘEDMĚTOVÉ KOMISE A METODICKÁ SDRUŽENÍ ŠKOLNÍ ROK 2018/19
PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 1. stupně

 

Jazyk a jazyková komunikace

/nepovinná grafomotorika/                                                   

Mgr. Sirůčková Jana

 

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie                                            

Mgr. Marková Eva

 

Člověk a jeho svět

/prvouka, přírodověda, vlastivěda/                                                  

Mgr. Krinerová Silvie

 

Člověk a svět práce /Čsp/

Člověk a zdraví /Tv, výchova ke zdraví/

Umění a kultura /Hv, Vv/                                                                

Mgr. Štrougalová Ivona

 
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE 1. i 2. stupně

 

Cizí jazyky

/Anglický jazyk, německý jazyk, nepovinný anglický jazyk/          

Mgr. Bennerová Eva

 

 
PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 2. stupně

 

Jazyk a jazyková komunikace                                  

Člověk a společnost /dějepis, výchova k občanství/                       

Mgr. Dudová Dana

 

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie

/matematický seminář/                                                                      

Mgr. Hůrková Dana

                       

Člověk a příroda

/fyzika, chemie, přírodopis, zeměpisný seminář,

seminář z přírodopisu, ekologický seminář/                                     

Mgr. Urbanská Michaela

 

Umění a kultura

/Hudební výchova, výtvarná výchova/

Člověk a zdraví

/Tělesná výchova, výchova ke zdraví, sportovní aktivity/

Člověk a svět práce                                                                         

Mgr. Schmidtová Venuše

 
METODICKÉ SDRUŽENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

1. – 6. oddělení                                                                                

Raichlová Kateřina