Obsah

Učitelé

tridnictvi

 

 

 

PŘEDMĚTOVÉ KOMISE A METODICKÁ SDRUŽENÍ ŠKOLNÍ ROK 2019/20
PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 1. stupně

 

Jazyk a jazyková komunikace

/nepovinná grafomotorika/                                                   

Mgr. Sirůčková Jana

 

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie                                            

Mgr. Marková Eva

 

Člověk a jeho svět

/prvouka, přírodověda, vlastivěda/                                                  

Mgr. Krinerová Silvie

 

Člověk a svět práce /Čsp/

Člověk a zdraví /Tv, výchova ke zdraví/

Umění a kultura /Hv, Vv/                                                                

Mgr. Hauzerová Zuzana

 
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE 1. i 2. stupně

 

Cizí jazyky

/Anglický jazyk, německý jazyk, nepovinný anglický jazyk/          

Mgr. Bennerová Eva

 

 
PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 2. stupně

 

Jazyk a jazyková komunikace                                  

Člověk a společnost /dějepis, výchova k občanství/                       

Mgr. Dudová Dana

 

Matematika a její aplikace

Informační a komunikační technologie

/matematický seminář/                                                                      

Mgr. Hůrková Dana

                       

Člověk a příroda

/fyzika, chemie, přírodopis, zeměpisný seminář,

seminář z přírodopisu, ekologický seminář/                                     

Mgr. Urbanská Michaela

 

Umění a kultura

/Hudební výchova, výtvarná výchova/

Člověk a zdraví

/Tělesná výchova, výchova ke zdraví, sportovní aktivity/

Člověk a svět práce                                                                         

Mgr. Schmidtová Venuše

 
METODICKÉ SDRUŽENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

1. – 6. oddělení                                                                                

Bc. Fryčová Kateřina