Obsah

Provozní řád jídelny

 1. Školní jídelna je otevřena od 11:20 – 14:00 hodin. Obědy se vydávají do 14:00 hodin.
   
 2. Doba výdeje obědů pro žáky a zaměstnance školy je od 11:50 – 14:00 hodin a pro cizí strávníky je vyhrazena doba od 11:20 – 11:50 hodin.
   
 3. Do školní jídelny nemají přístup žáci bez pedagogického dozoru. Pedagogický dozor je přítomen od 11:45 – 14:00 hodin dle rozepsaného harmonogramu.
   
 4. Všichni žáci, kteří mají zakoupené obědy, musí jíst ve školní jídelně. Oběd do stravovacích nádob se vydává (sourozencům, zákonným zástupcům) pouze v tom případě, je-li žák nemocen, a to pouze první den. V případě nemoci si obědy na další dny odhlásí.
   
 5. Obědy lze platit pouze elektronicky a to na č. účtu 115 – 2796610267/0100 a variabilní symbol obdrží každý strávník u vedoucí ŠJ. 
   
 6. Ceny obědů:
   
  žáci  7 – 10 let
  22 Kč
  žáci  11 – 14 let
  24 Kč
  žáci  15 a více let
  25 Kč
  zaměstnanci
  23 Kč
  cizí strávníci
  53 Kč

 

 1. Strávník si oběd může odhlásit nejpozději den předem do 14:00 hodin na samoobslužném dotykovém terminálu nebo u vedoucí školní jídelny. V případě nemoci je možné objednávku oběda zrušit ráno do 7:30 hodin telefonicky na čísle 417 539 805.
   
 2. Peníze za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce. Budou-li žáci požadovat peníze za odhlášené obědy hned, musí mít souhlas rodičů.
   
 3. Každý strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování u vedoucí školní jídelny.
   
 4. Oběd se vydává pouze na aktivní elektronický čip. Ten je možné zakoupit u vedoucí školní jídelny za cenu 30,- kč. Čip je nevratný. Ztrátu čipu nahlásí strávník neprodleně vedoucí školní jídelny, která čip zablokuje proti případnému zneužití. Následně si strávník zakoupí nový čip za úhradu 30,- Kč.
   
 5. Ve školní jídelně se chová každý strávník slušně a vždy dodržuje společenská pravidla.
   
 6. Do objektu školní jídelny je vstup se psy přísně zakázán z hygienických a bezpečnostních důvodů.
   
 7. Během oběda žáků je cizím osobám vstup do jídelny zakázán. Na stravující se žáky je možno počkat před jídelnou. 

 

V Teplicích dne 1. září 2017 

Klementová Vladimíra
vedoucí školní jídelny

Mgr. Bc. Salačová Simona
ředitelka školy