Obsah

Žáci přijatí do prvního ročníku

Typ: ostatní
Více informací v příspěvku.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm.e), zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem      č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve věci přijetí dětí k základnímu vzdělávání rozhodla takto: 

Seznam registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělání na školní rok  2022/2023

prvnaci 22

Poučení:                                                                                                           

Proti tomuto rozhodnutí lze, podle ustanovení § 81 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání do 15 dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění.       

Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Základní školy ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Rozhodnutí o přijetí Vám bude předáno na informativní schůzce dne 14. 6. 2022 v 16 hodin.

Pokud je dítě přijato na jinou základní školu, neprodleně nám písemně oznamte, kam nastupuje: sekretariat@zslazne.cz

V případě nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí: 
úterý 3. 5. 2022 od 7:30 - 14:00 hodin nebo na základě telefonické domluvy. 

 

V Teplicích 28. 4. 2022                                                 

Mgr. Bc. Simona SALAČOVÁ

 


Vytvořeno: 28. 4. 2022
Poslední aktualizace: 29. 4. 2022 13:52
Autor: vedení školy