Obsah

Prodej obědů

Obědy lze platit pouze elektronicky a to na č. účtu 115 – 2796610267/0100 a variabilní symbol obdrží každý strávník u vedoucí ŠJ. 

 

Obědy lze odhlásit tentýž den ráno pouze v případě nemoci a to nejpozději do 7:30 hodin.

Využijte tel. 417 539 805 nebo 773 924 624