Obsah

zapis 2021-2022V souladu s platnou právní úpravou je nutné k zápisu doložit pro ověření též prosté kopie občanských průkazů obou zákonných zástupců, u cizinců Povolení k pobytu.

Zákonní zástupci vyplní informovaný souhlas, ve kterém je uvedeno, že po ověření údajů budou doložené doklady neprodleně skartovány.

 

 

POZNÁMKY K ZÁPISU PRVŇÁČKŮ


Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že i letos při zápisu žádného předškoláka neuvidíme a ani nám nemůže ukázat, co všechno umí, máme pro vás dobrovolný úkol. Pokud se vám bude chtít, může nám vaše dítko (bez pomoci dospělé osoby) nakreslit pastelkami obrázek mužské postavy (tatínka, dědečka, strýčka, bratra, přítele).

Výkres čitelně podepište celým jménem dítěte a pošlete na adresu školy (U Nových lázní 1102, 415 01 Teplice) nebo přineste osobně k zápisu. Také můžete obrázek vyfotit a poslat na email zastupce@zslazne.cz / na WHATSAPP 736 743 417.

Děkujeme za spolupráci. Obrázek bude sloužit jen pro potřeby zápisu.

                                                                                                             

Mgr. Daniela Sedláčková

 


Stáhněte si potřebný formulář:

Žádost o přijetí do 1. třídy 2021 (41 kB)

Žádost o odklad školní docházky 2021 (39.5 kB)


Co nabízíme budoucím prvňáčkům?

Co nabízíme budoucím prvňáčkům si můžete přečíst TADY.


Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky - informace ZDE.